Hrvatski jezični portal

sȃnta

sȃnta ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N santa
G sante
D santi
A santu
V santo
L santi
I santom
množina
N sante
G santa / santi
D santama
A sante
V sante
L santama
I santama
Definicija
velika kompaktna masa leda koja pluta morem nošena morskim strujama; nastaje u polarnim predjelima otkidanjem dijelova ledenjaka, ledenih polja i šelfskog leda