Hrvatski jezični portal

bìrtāš

bìrtāš m 〈G birtáša〉

Izvedeni oblici
jednina
N birtaš
G birtaša
D birtašu
A birtaša
V birtašu
L birtašu
I birtašem
množina
N birtaši
G birtaša
D birtašima
A birtaše
V birtaši
L birtašima
I birtašima
Definicija
razg.
1. onaj koji drži birtiju ili radi u birtiji; birtijaš, krčmar
2. pejor. onaj koji se ponaša neuglađeno; prostak