Hrvatski jezični portal

sàžēti

sàžēti (što) svrš.prez. sȁžmēm, pril. pr. -ēvši, prid. rad. sȁžeo/sȁžēla ž, prid. trp. sȁžēt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
sažeti
 
prezent
jednina
1. sažanjem / sažnjem
2. sažanješ / sažnješ
3. sažanje / sažnje
množina
1. sažanjemo / sažnjemo
2. sažanjete / sažnjete
3. sažanju / sažnju
 
futur
jednina
1. sažet ću
2. sažet ćeš
3. sažet će
množina
1. sažet ćemo
2. sažet ćete
3. sažet će
 
aorist
jednina
1. sažeh
2. saže
3. saže
množina
1. sažesmo
2. sažeste
3. sažeše
 
perfekt
jednina
1. sažeo sam
2. sažeo si
3. sažeo je
množina
1. saželi smo
2. saželi ste
3. saželi su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam sažeo
2. bio si sažeo
3. bio je sažeo
množina
1. bili smo saželi
2. bili ste saželi
3. bili su saželi
 
imperativ
jednina
2. sažanji / sažnji
množina
1. sažanjimo / sažnjimo
2. sažanjite / sažnjite
 
glagolski prilog prošli
saževši
 
glagolski pridjev aktivni
sažeo, sažela, saželo
saželi, sažele, sažela
 
glagolski pridjev pasivni
sažnjeven / sažet, sažnjevena / sažeta, sažnjeveno / sažeto
sažnjeveni / sažeti, sažnjevene / sažete, sažnjevena / sažeta
Definicija
smanjiti opseg izbacivanjem svega nepotrebnog, izreći samo osnovne informacije; sumirati [sažeti cijeli govor u nekoliko rečenica]
Etimologija
✧ s (a)- + v. žeti