Hrvatski jezični portal

Schiavoni

Schiavoni (izg. skiavȏni) m mn

Definicija
općenito, talijanski (posebno mletački) naziv za Hrvate; Hrvati su, naime, prvi Slaveni s kojima se susreću Mlečani pa se taj opći naziv (Slaveni) odnosi isključivo na njih, a suvremeni naziv Croati javlja se tek u novije doba (19—20. st); čest nadimak istaknutih Hrvata koji su od 15—18. st. djelovali u Italiji
Etimologija
tal.