Hrvatski jezični portal

saudàde

saudàde ž

Definicija
glazb.
1. brazilski naziv za ples nostalgična karaktera
2. naziv nekih kompozicija brazilskih autora
Etimologija
braz.port.