Hrvatski jezični portal

Sèldžuci

Sèldžuci m mn 〈N Sèldžuk〉

Definicija
pov. etn. u 10. st. ogranak turskih oguskih plemena; u 11. st. osnovali prvi turski sultanat u Maloj Aziji