Hrvatski jezični portal

sènōn

sènōn m 〈G senóna〉

Definicija
geol. naziv za jedan dio gornje krede
Etimologija
fr. Sénonais, prema galskom plemenu Senones (Sens) u Francuskoj