Hrvatski jezični portal

pẕkos2

pẕkos2 m

Izvedeni oblici
jednina
N prkos
G prkosa
D prkosu
A prkos
V prkose
L prkosu
I prkosom
množina
N prkosi
G prkosa
D prkosima
A prkose
V prkosi
L prkosima
I prkosima
Definicija
bot. ukrasna biljka (Portulaca grandiflora) iz porodice štitarki (Umbelliferae)