Hrvatski jezični portal

prògram

prògram m

Izvedeni oblici
jednina
N program
G programa
D programu
A program
V programe
L programu
I programom
množina
N programi
G programa
D programima
A programe
V programi
L programima
I programima
Definicija
1. a. sadržaj i cilj rada kakve djelatnosti koji treba izvršiti [nastavni program] b. predmet i sadržaj predmeta koji se predaju u školama u okviru nastavnog plana i programa [izvan programa]
2. sadržaj koji želi ostvariti politička stranka, društvena organizacija, organ državne vlasti i sl.
3. a. popis točaka koje se izvode na priredbi, koncertu [ (prva) točka programa] b. popis emisija radija, televizije itd. i njihov raspored [na programu]
4. praktičan rad u tehnici crtanja na nekim fakultetima [program iz nacrtne geometrije]
5. radio ili TV emisija na određenoj frekvenciji [prvi program HTV-a]
6. inform. popis operacija i naredbi koje računalo razumije u svrhu obavljanja neke zadaće [računalni program], usp. softver
7. (+ potenc.) ono što se proizvodi u jednoj tvornici itd. u planu za jednu sezonu, ono što se proizvodi ili poduzimlje smišljeno s jasno određenim standardima kvalitete, načina rada, ciljevima itd. [ljetni program; ovogodišnji program proizvodnje; jesenski program konfekcije i obuće]
Sintagma
izvorišni program inform. program koji se sastoji od simboličkih naredaba, napisan u asembleru i koji se kasnije prevodi u strojni jezik;
uslužni program inform. program prilagođen korisniku za funkcionalan rad s datotekama (npr. uređivanje podataka na disku, tekstovni preglednici itd.); uslužnik (engl. utility)
Etimologija
njem. Programm engl. program ← grč. prógramma: pismena javna obznana