Hrvatski jezični portal

próstor

próstor m

Izvedeni oblici
jednina
N prostor
G prostora
D prostoru
A prostor
V prostore
L prostoru
I prostorom
množina
N prostori
G prostora
D prostorima
A prostore
V prostori
L prostorima
I prostorima
Definicija
1. a. neograničena protežitost, ukupnost odnosa u svim dimenzijama i pravcima b. fil. zajedno s vremenom osnovni oblik ili kategorija postojanja materijalnoga svijeta
2. a. dio Zemljine površine različite veličine b. ograničen dio površine na koji se može što smjestiti [stambeni prostor; skladišni prostor]
3. mat. pojam koji u elementarnoj matematici obično podrazumijeva trodimenzionalni realni prostor s euklidskom geometrijom; različita poopćenja vode do važnih struktura kao što su: [vektorski prostor; metrički prostor; topološki prostor]
4. razg. razmak
Sintagma
borbeni prostor sport prostor u kojem se odigrava borba;
brisani prostor vojn. prostor izložen neprijateljskoj vatri;
kazneni prostor sport prostor (u nogometu) omeđen crtama unutar kojega se prekršaji kažnjavaju slobodnim udarcem s 11 metara, šesnaesterac;
kozmički, svemirski prostor astron. svemir, kozmos;
mrtvi prostor vojn. komad zemljišta na kojemu se cilj ne može gađati;
ničiji prostor dio zemljine površine između dvije zaraćene strane;
stambeni prostor veličina stana izražena brojem prostorija ili kvadratnim metrima;
startni prostor sport polazna točka na natjecanjima;
zračni prostor prostor nad državom po kojem, bez dopuštenja, ne smiju letjeti tuđi avioni;
zrakoprazni prostor fiz. prostor u kojem nema zraka, vakuum;
životni prostor 1. biol. prostor potreban za život biljaka i životinja 2. ideol. pov. pojam prostora potrebnog za život naroda [osvojiti mnogo životnog prostora a. vojn. osvojiti veliko područje ratišta b. sport dobrom taktikom približiti se protivničkim vratima (u nogometu)]
Frazeologija
imati prostora imati dovoljno mjesta i komoditeta (u stanovanju, radu itd.), opr. nemati prostora
Etimologija
prasl. i stsl. prostorъ (rus. prostór, polj. prostor) ≃ v. prostrijeti