Hrvatski jezični portal

pròsulja2

pròsulja2 ž

Definicija
lokal., v. tava