Hrvatski jezični portal

rȁckī

rȁckī prid.

Definicija
koji se odnosi na Race