Hrvatski jezični portal

racionalìzam

racionalìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N racionalizam
G racionalizma
D racionalizmu
A racionalizam
V racionalizme
L racionalizmu
I racionalizmom
množina
N racionalizmi
G racionalizama
D racionalizmima
A racionalizme
V racionalizmi
L racionalizmima
I racionalizmima
Definicija
fil. učenje prema kojemu je razum izvor svake spoznaje, nedvojbeno sposoban utvrditi bitak, te je nadređen iskustvu koje samo pomaže da razum dođe do punog izražaja; sve što postoji ima neki razložni uzrok postojanja pa u pravilu nema ničega što se ne bi moglo razumjeti; najznačajniji predstavnici: R. Descartes, B. Spinoza, G. W. Leibniz