Hrvatski jezični portal

pȑžiti

pȑžiti nesvrš.prez. pȑžīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. pȑžen〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
pržiti
 
prezent
jednina
1. pržim
2. pržiš
3. prži
množina
1. pržimo
2. pržite
3. prže
 
futur
jednina
1. pržit ću
2. pržit ćeš
3. pržit će
množina
1. pržit ćemo
2. pržit ćete
3. pržit će
 
imperfekt
jednina
1. pržah
2. pržaše
3. pržaše
množina
1. pržasmo
2. pržaste
3. pržahu
 
perfekt
jednina
1. pržio sam
2. pržio si
3. pržio je
množina
1. pržili smo
2. pržili ste
3. pržili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam pržio
2. bio si pržio
3. bio je pržio
množina
1. bili smo pržili
2. bili ste pržili
3. bili su pržili
 
imperativ
jednina
2. prži
množina
1. pržimo
2. pržite
 
glagolski prilog sadašnji
pržeći
 
glagolski pridjev aktivni
pržio, pržila, pržilo
pržili, pržile, pržila
 
glagolski pridjev pasivni
pržen, pržena, prženo
prženi, pržene, pržena
Definicija
1. (što) pripremati jelo na vrućem ulju [pržiti jaja; jače pržiti/slabije pržiti]; frigati
2. žeći, paliti zracima, vrelinom (o suncu, vatri)
3. činiti suhim, oduzimati potrebnu vlagu [pržiti zemlju]
4. (se) izlagati se jakom suncu (ob. kada se tko sunča)
Frazeologija
pržiti na lakoj vatri (koga) zadavati mu trajne brige, pričinjati mu neprilike
Onomastika
pr. (nadimačka): Prȁžen (Šibenik, Split), Pȑžić (Dalmacija), Pȑžiklās (Pula)
top. (od pržina): Pržènica (potok, Grubišno Polje), Pȑžice (Kotor), Pȑžina (Lika, Korčula)
Etimologija
prasl. *prьžiti, *pręžiti (rus. prjážit', češ. pražiti)