Hrvatski jezični portal

pȕt

pȕt ž 〈G pȕti〉

Izvedeni oblici
jednina
N put
G puti
D puti
A put
V puti
L puti
I puti / putju
množina
N puti
G puti
D putima
A puti
V puti
L putima
I putima
jednina
N put
G puta
D putu
A put
V pute
L putu
I putom
množina
N putovi
G putova
D putovima
A putove
V putovi
L putovima
I putovima
Definicija
1. ljudsko tijelo kao ukupnost vanjskih fizičkih svojstava i osjećajnosti [mlada put; gladna put]
2. boja kože [svijetla put; tamna put; crna put]; ten
3. tjelesnost, putenost, spolnost [put je slaba, a duh čvrst]
Etimologija
prasl. i stsl. plъtь (rus. plot', polj. płeć), lit. pluta: kora