Hrvatski jezični portal

srȅdnjī

srȅdnjī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N srednji
G srednjeg / srednjega
D srednjem / srednjemu
A srednjeg / srednjega / srednji
V srednji
L srednjem / srednjemu
I srednjim
množina
N srednji
G srednjih
D srednjim / srednjima
A srednje
V srednji
L srednjim / srednjima
I srednjim / srednjima
 
srednji rod
jednina
N srednje
G srednjeg / srednjega
D srednjem / srednjemu
A srednje
V srednje
L srednjem / srednjemu
I srednjim
množina
N srednja
G srednjih
D srednjim / srednjima
A srednja
V srednja
L srednjim / srednjima
I srednjim / srednjima
 
ženski rod
jednina
N srednja
G srednje
D srednjoj
A srednju
V srednja
L srednjoj
I srednjom
množina
N srednja
G srednjih
D srednjim / srednjima
A srednje
V srednje
L srednjim / srednjima
I srednjim / srednjima
Definicija
1. koji je jednako udaljen od krajeva, koji je u sredini između krajnjih točaka
2. koji se nalazi između oprečnih veličina (između velikog i malog, teškog i lakog) ili takvih osobina (ni dobar ni loš), usp. srednjak [srednja škola; srednji stas; srednji sloj]
Sintagma
Srednja Dalmacija geogr. područje od rta Ploča do ušća Neretve, uglavnom gravitacijsko područje Splita;
Srednja Europa geogr. područje koje se različito definira 1. prostor od Jadrana do Baltika (od Hrvatske do Poljske) 2. pov. prostor nekadašnje Austro-Ugarske;
srednja škola trogodišnje ili četverogodišnje stručno ili gimnazijsko obrazovanje koje slijedi nakon osnovne škole;
srednja vrijednost mat. značajka određenog broja vrijednosti koja se nalazi između najniže i najviše vrijednosti; prosjek, sredina;
srednji devizni tečaj bank. prosječni tečaj ostvaren određenog dana na deviznom tržištu;
srednji mozak anat. dio središnjeg živčanog sustava koji spaja šupljinu primozga sa šupljinom međumozga;
srednji pojam (termin) log. posredni pojam u zaključku koji vezuje obje premise da bi se iz njih mogao izvesti valjan zaključak, no sam ne ulazi u zaključak;
srednji vijek pov. razdoblje od, općenito uzevši, pada Zapadnog Rimskog Carstva (476) do pada Carigrada (1453) ili otkrića Amerike (1492), razdoblje između staroga i novoga vijeka