Hrvatski jezični portal

Sotòna

Sotòna (Satàna knjiš. ekspr.) m

Definicija
1. bibl. najviši duh (princip) zla, vladar pakla, Božji neprijatelj, zao duh; Ðavao, vrag, zloduh
2. (sotona, satana) razg. onaj koji je zločest, zao (o osobi)
Onomastika
pr. (nadimačko): Sotònica (100, Daruvar, Pakrac)
Etimologija
lat. Satan, stsl. Sotona ← grč. Satȃn, Satán, Satanȃs ← hebr. cātān: protivnik