Hrvatski jezični portal

spiritùāl

spiritùāl m 〈G spirituála〉

Definicija
kat. nadzorni svećenik u novicijatu