Hrvatski jezični portal

sprȁva

sprȁva ž 〈G mn sprȃvā〉

Izvedeni oblici
jednina
N sprava
G sprave
D spravi
A spravu
V spravo
L spravi
I spravom
množina
N sprave
G sprava
D spravama
A sprave
V sprave
L spravama
I spravama
Definicija
predmet namijenjen da se pomoću njega obavlja kakva radnja [gimnastička sprava]
Sintagma
optička sprava tehn. sprava koja se osniva na kombinaciji leća (mikroskop itd.)