Hrvatski jezični portal

Àfrika

Àfrika ž

Izvedeni oblici
jednina
N Afrika
G Afrike
D Africi
A Afriku
V Afriko
L Africi
I Afrikom
Definicija
geogr. prema veličini drugi kontinent na Zemlji, 30.309.495 km2, 720.363.000 stan.
Sintagma
Centralna Afrika geogr. sred. dio afričkog kontinenta;
Crna Afrika geogr. Afrika J od Sahare, pretežiti dio stanovništva čine negridi;
Južna Afrika razg. Južnoafrička Republika;
supsaharska Afrika geogr. Afrika J od saharskog pojasa;
žarka Afrika tropski pojas afričkog kontinenta
Etimologija
lat. Africa, prema narodu Afri, koji je živio u S Africi