Hrvatski jezični portal

straight

straight (izg. strȇjt) prid.indekl.〉 (i u pril. službi)

Definicija
žarg. onaj koji je heteroseksualan, »normalan«, koji nije homoseksualan, usp. gay, lezbijka
Etimologija
engl.