Hrvatski jezični portal

staff

staff (izg. stȁf) m

Definicija
žarg. zaposleni, sveukupno osoblje (ob. u organizaciji neke priredbe i sl.); personal, ansambl
Etimologija
engl.