Hrvatski jezični portal

steàrīn

steàrīn m 〈G stearína〉

Izvedeni oblici
jednina
N stearin
G stearina
D stearinu
A stearin
V stearine
L stearinu
I stearinom
množina
N stearini
G stearina
D stearinima
A stearine
V stearini
L stearinima
I stearinima
Definicija
kem. smjesa stearinske i palmitinske kiseline iz koje je prešanjem istisnuta žitka oleinska kiselina nakon saponifikacije masti, loja, palmina ulja; služi u proizvodnji svijeća, preteča parafina
Etimologija
fr. stéarine ≃ grč. stéar: mast, masnoća + -in