Hrvatski jezični portal

blȅka

blȅka ž

Definicija
glasanje ovaca (dugo i otegnuto, izgovor i konvencija pisanja »bee«) [bleka ovce za janjadi], usp. mȅka, meket, meketati