Hrvatski jezični portal

blèka

blèka ž 〈G mn blékā〉

Definicija
razg. pejor. glupača