Hrvatski jezični portal

stȏ2

stȏ2 m

Definicija
knjiš. reg. ekspr., v. stol