Hrvatski jezični portal

Stockholm

Stockholm (izg. stȍkholm) m

Definicija
glavni grad i luka Švedske na utoku jezera Mälaren u Baltičko more, 684.600 stan. (s predgrađima 1.517.300 stan.)