Hrvatski jezični portal

sùmār

sùmār m 〈G sumára〉

Definicija
rij. opći pogled na neki događaj, kratak sadržaj; sažetak