Hrvatski jezični portal

blu

blu (izg. blȕ) prid.

Definicija
plav, plavo
Sintagma
blu firentino (izg. blu firentíno) firentinsko plavo, karakteristična tamnoplava nijansa; kobalt, kobaltna boja
Etimologija
tal.