Hrvatski jezični portal

sȕnd

sȕnd m

Definicija
geogr. uzak pojas mora između dva kopna; morski tjesnac
Etimologija
norv.