Hrvatski jezični portal

stẉpanj

stẉpanj m 〈G -pnja, N mn -pnji/stȕpnjevi〉

Izvedeni oblici
jednina
N stupanj
G stupnja
D stupnju
A stupanj
V stupnju
L stupnju
I stupnjem
množina
N stupnjevi
G stupnjeva
D stupnjevima
A stupnjeve
V stupnjevi
L stupnjevima
I stupnjevima
Definicija
1. jedinica temperature i razlike među temperaturama (oznaka °) [Celsiusov (Celzijev) stupanj]
2. dio kakva niza
3. razg. jedinica različitih mjernih skala; podjeljak
4. glazb. položaj tona unutar ljestvice
5. mat. jedinica mjere kuta, 1/360 punog kuta
6. (čega) mjera, dostignuta razina čega [stupanj uređenosti stana; visok stupanj; nizak stupanj]
7. fon. razlika između najzatvorenijih i najotvorenijih glasova [stupanj zatvorenosti/otvorenosti vokala]
Sintagma
stupanj polinoma, v. polinom;
stupanj razvoja dosegnuta razina razvoja
Etimologija
prasl. *stǫpenь (rus. stupén') ≃ v. stepen