Hrvatski jezični portal

sub

sub (izg. sȁb) m

Definicija
tehn. žarg., v. subwoofer
Etimologija
engl.