Hrvatski jezični portal

strȕka

strȕka ž 〈D L -ȕci, G mn strẉkā〉

Izvedeni oblici
jednina
N struka
G struke
D struci
A struku
V struko
L struci
I strukom
množina
N struke
G struka
D strukama
A struke
V struke
L strukama
I strukama
Definicija
1. ukupnost teorije i prakse u bavljenju nekim područjem znanja, praktičnog rada ili obavljanja složenijeg radnog procesa
2. grana ljudskih znanja i vještina, disciplina
3. niska, ogrlica