Hrvatski jezični portal

blȍk

blȍk m 〈N mn blòkovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N blok
G bloka
D bloku
A blok
V bloče
L bloku
I blokom
množina
N blokovi
G blokova
D blokovima
A blokove
V blokovi
L blokovima
I blokovima
Definicija
1. čvrsta cjelina (od kamena, betona, metala)
2. fiz. cjelina spojenih električnih ili elektronskih dijelova
3. arhit. niz zidanih zgrada koje čine četverokut [blok kuća; stambeni blok]
4. pol. savez država ili političkih stranaka povezanih zajedničkim političkim, ideološkim, gospodarskim i drugim interesima [Istočni blok; parlamentarni blok]
5. skupina ljudi, djelatnosti i sl. ujedinjenih kako bi ostvarili određeni cilj
6. sport način obrane u odbojci (na mreži) i u vaterpolu
7. tehn. a. automatski uređaj za otvaranje i zatvaranje pruge b. glavni dio stroja c. kod videa pravokutna matrica zajedno obrađivanih piksela
8. knjižica tramvajskih karata, karata za priredbe, formulara, računa i sl.
9. bilježnica sastavljena od listova papira za bilješke ili skice koji se lako otkidaju
10. tisk. vrsta slova
Sintagma
blok-aut sport u odbojci udarac da se lopta odbije od protivničkog bloka u aut;
blok-brod pom. zaprečni brod;
blok-dijagram ekon. grafički prikaz procedure koja će dovesti do rješenja određenog problema kompjuterskim programom;
blok memorije inform. povezani dio memorije računala privremeno dodijeljen određenom programu;
blok-mušica vojn. mušica pravokutna oblika na pušci;
blok-pismo tisk. pismo kojemu su sva slova jednake debljine;
blok-slog tisk. zatvoreni slog s pismovnim recima jednake dužine oblikovanim u zatvorenu pravokutnu plohu;
blok-struja struja koja se plaća po utvrđenoj cijeni;
crtaći blok mala bilježnica, notes;
srčani blok pat. zastoj u radu srca, arest;
startni blok, v. startni Δ
Etimologija
engl. block ← fr. bloc