Hrvatski jezični portal

sȕfler

sȕfler m

Izvedeni oblici
jednina
N sufler
G suflera
D sufleru
A suflera
V sufleru
L sufleru
I suflerom
množina
N sufleri
G suflera
D suflerima
A suflere
V sufleri
L suflerima
I suflerima
Definicija
1. onaj koji u kazalištu glumcima šapće tekst; šaptač
2. pejor. onaj koji sugerira komu postupke i izjave