Hrvatski jezični portal

šȁka

šȁka ž 〈D L šȁci, G mn šȃkā〉

Izvedeni oblici
jednina
N šaka
G šake
D šaci
A šaku
V šako
L šaci
I šakom
množina
N šake
G šaka
D šakama
A šake
V šake
L šakama
I šakama
Definicija
1. anat. dio ruke od zglavka do vrha prstiju [prijetiti šakom; udarac šakom; stisnuti šaku]
2. količina koja može stati u stisnutu šaku [na šake (nečega)]
3. mali broj ljudi, usp. šačica
Frazeologija
biti u čijim šakama biti u nečijoj vlasti;
bolje (i to) nego šaka (šakom) u oko = bolje nego nogom u stražnjicu, v. stražnjica ⃟;
golih šaka nenaoružan, nespreman na borbu;
doći do šaka doći do fizičkog obračuna;
izvući se iz nečijih šaka spasiti se od nekoga, od nečije ovisnosti;
ispustiti iz šaka izgubiti vlast nad čim, izgubiti kontrolu nad čim;
i šakom i kapom dijeliti, davati;
od šake do lakta, v. lakat ⃟;
pasti (dopasti) šaka, doći u šake 1. pripasti, pasti pod nečiju vlast 2. dobiti batine od nekoga;
pljunuti (huknuti) u šake prionuti na posao;
(ostati, vratiti se) praznih šaka ne dobiti ništa;
propustiti koga kroz šake istući, izudarati;
punom šakom davati izdašno, darežljivo, ne žaleći;
puna šaka brade izraz za veliko zadovoljstvo;
stezati (stiskati) šake biti ogorčen;
šaka jada 1. sitan i slab čovjek 2. nešto malo, bezvrijedno, zanemarivo;
šaka u oko 1. dosl. udarac šakom u oko kao organ vida u fizičkom obračunavanju [udariti (koga) šakom u oko] 2. vrlo ružan prizor (od kojega se očekuje sklad i ljepota), povreda ukusa vizualnim putem [smeđe i zeleno, meni je to šaka u oko]
Onomastika
pr. (nadimačka): Šȁka (100, Zagorje, Virovitica, Novska), Šȁkan (Rijeka, Knin, Opatija), Šakánović (Petrinja, Županja, Sisak, Baranja), Šȁkić (Šákić) (1320, Zagreb, I Slavonija, Split, Imotski, Podravska Slatina, v. i šahin), Šáko (Dugo Selo, Zagreb, Sesvete), Šȁkota (140, Ðakovo, Požega, Zagreb, Metković), Šàkotić (Virovitica, Osijek, Zagreb), Šáković (Zagreb)
Etimologija
✧ ? ≃ prasl. *čakati: hvatati, lomiti (rus. dijal. čákat', češ. dijal. čagat')