Hrvatski jezični portal

m

Definicija
bud. smokva (Ficus religiosa) pod kojom je Buda doživio prosvjetljenje; bo drvo