Hrvatski jezični portal

svȁđalica

svȁđalica m 〈N mn -e〉

Izvedeni oblici
jednina
N svađalica
G svađalice
D svađalici
A svađalicu
V svađalice / svađalico
L svađalici
I svađalicom
množina
N svađalice
G svađalica
D svađalicama
A svađalice
V svađalice
L svađalicama
I svađalicama
Definicija
onaj koji je uvijek pripravan na svađu [ta svađalica; velika svađalica]