Hrvatski jezični portal

svȁkad

svȁkad pril.

Definicija
lokal. uvijek, u svakom času, u svako vrijeme, u svakoj prilici
Etimologija
v. sav + v. kad