Hrvatski jezični portal

sveùdīlj

sveùdīlj pril.

Definicija
knjiš. stalno, neprekidno, jednako, sveđ
Etimologija
v. sav