Hrvatski jezični portal

školárac

školárac m 〈G -rca, V škòlārče, N mn -rci, G škòlārācā〉

Izvedeni oblici
jednina
N školarac
G školarca
D školarcu
A školarca
V školarče
L školarcu
I školarcem
množina
N školarci
G školaraca
D školarcima
A školarce
V školarci
L školarcima
I školarcima
Definicija
razg.
1. arh. onaj koji ide u školu, koji je u uzrastu kad se još ide u školu; školnik
2. fam. đak početnik koji tek kreće u školu ili je u nižim razredima osnovne škole