Hrvatski jezični portal

bȍbōt

bȍbōt m

Definicija
šum, mrmljanje, šapat
Etimologija
onom.