Hrvatski jezični portal

štòviše

štòviše (štàviše) pril.

Definicija
za isticanje visokog stupnja ili širine obuhvaćanjem čega, širine dopuštanja, pretpostavke; čak, dapače [bio je štoviše dobro raspoložen]
Etimologija
v. što + v. visok, viši