Hrvatski jezični portal

agàma

agàma ž 〈G mn agámā〉

Definicija
zool. gušter iz porodice Agamidae s oko 200 vrsta
Etimologija
nlat. Agama ← karip.