Hrvatski jezični portal

štírak

štírak m 〈G -rka〉

Izvedeni oblici
jednina
N štirak
G štirka
D štirku
A štirak
V štirče
L štirku
I štirkom
množina
N štirci
G štiraka
D štircima
A štirke
V štirci
L štircima
I štircima
Definicija
reg. tvar sastavljena od krumpirova, pšeničnog ili rižina škroba uz dodatak stearina i boraksa; krutilo, štirka
Etimologija
njem. Stärke