Hrvatski jezični portal

šmȅkati

šmȅkati (komu) nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
reg. biti dobrog okusa, prijati (o jelu) [ne šmekati koga, pren. ne podnositi, ne voljeti, ne trpjeti (o osobi)]