Hrvatski jezični portal

tàmpōn

tàmpōn m 〈G tampóna〉

Izvedeni oblici
jednina
N tampon
G tampona
D tamponu
A tampon
V tampone
L tamponu
I tamponom
množina
N tamponi
G tampona
D tamponima
A tampone
V tamponi
L tamponima
I tamponima
Definicija
1. med. valjkast komad sterilizirane gaze, vate i sl., služi za zaustavljanje krvarenja, kupljenje sekreta i sl.
2. tisk. a. pov. elastična polulopta od životinjskih dlaka presvučena kožom i pričvršćena na drveni držak; upotrebljavala se u paru za rastiranje i nanošenje tiskarske boje na slog sve do 19. st.; čest simbol tiskarstva u amblemima b. pomagalo u obliku jastučića koje služi za razmjerno nanošenje kiseline na bakrenu ploču
Sintagma
tampon država pol. manja država koja postoji između dvije velike, ponekad umjetno stvarana radi sprečavanja sukoba između velikih susjeda;
tampon zona pol. vojn. zona između dvije sukobljene strane
Etimologija
fr. tampon: čep, zapušač