Hrvatski jezični portal

šȕknuti

šȕknuti (što) svrš.prez. -nēm, pril. pr. -ūvši, prid. rad. šȕknuo〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
šuknuti
 
prezent
jednina
1. šuknem
2. šukneš
3. šukne
množina
1. šuknemo
2. šuknete
3. šuknu
 
futur
jednina
1. šuknut ću
2. šuknut ćeš
3. šuknut će
množina
1. šuknut ćemo
2. šuknut ćete
3. šuknut će
 
aorist
jednina
1. šuknuh
2. šuknu
3. šuknu
množina
1. šuknusmo
2. šuknuste
3. šuknuše
 
perfekt
jednina
1. šuknuo sam
2. šuknuo si
3. šuknuo je
množina
1. šuknuli smo
2. šuknuli ste
3. šuknuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam šuknuo
2. bio si šuknuo
3. bio je šuknuo
množina
1. bili smo šuknuli
2. bili ste šuknuli
3. bili su šuknuli
 
imperativ
jednina
2. šukni
množina
1. šuknimo
2. šuknite
 
glagolski prilog prošli
šuknuvši
 
glagolski pridjev aktivni
šuknuo, šuknula, šuknulo
šuknuli, šuknule, šuknula
Definicija
razg.
1. lagano udariti
2. žarg. popiti