Hrvatski jezični portal

ž

Definicija
1. kineska i japanska mjera za masu (približno 60 kg)
2. japanska mjera za površinu (približno 10 ara)
Etimologija
jap. ta ← kin.