Hrvatski jezični portal

tȃjga

tȃjga ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N tajga
G tajge
D tajgi
A tajgu
V tajgo
L tajgi
I tajgom
množina
N tajge
G tajga / tajgi
D tajgama
A tajge
V tajge
L tajgama
I tajgama
Definicija
bot. šuma od jedne ili više porodica jela s primjesom drugih četinara, posebno raširena u Sibiru i na S Kanade [kretati se kroz tajgu; u tajgi]
Etimologija
rus. tajgá ← egz. (turk.)